نسخه ۴ (بتا)

نسخه ۴ بتا در اواسط مرداد ماه ۹۶ در دسترس کاربران قرار گرفته است.

با اینکه این نسخه هنوز در حال توسعه و رفع خطاست ولی از سرعت و کیفیت بهتری نسبت به بقیه نسخه‌ها برخوردار است.

پیشنهاد ما استفاده از این نسخه است.

نسخه ۳

نسخه ۳ در اسفندماه ۱۳۹۴ در دسترس قرار گرفت.

.این نسخه هم اکنون فعال است

 

نسخه ۲

نسخه ۲ از اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ در دسترس قرار داشت.

این نسخه از رده خارج شده است.

نکته: شما می توانید همزمان با یک حساب کاربری از نسخه ۳ و ۴ استفاده نمایید.